Warunki odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Macie Państwo prawo w przeciągu czternastu dni bez podawania powodów do odstąpiena od niniejszej umowy.
Okres karencji wynosi 14 dni od daty otrzymania i posiadania  towarów przez Państwa lub osoby trzecie.
Aby skorzystać z prawa do dostąpienia od umowy prosimy o wysłanie wiadomości na niżej wymienione dane kontaktowe

TROTEC® sp.z o.o & sp.K
ul. Olszynowa 9
05-090 Raszyn
Telefon: 00 800 80 90 80 90
E-Mail: online-pl@trotec.com
na temat woli odstąpienia od umowy (np. w formie listownej, faksowej lub e-mailowej). W tym celu możecie Państwo skorzystać z naszego formularza, ale nie jest to wymagane.


W celu przestrzegania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłać wiadomość na temat prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Po odstąpieniu przez Państwa od umowy, wszystkie płatności, które uzyskaliśmy od Państwa, włącznie z kosztami dostawy ( za wyjątkiem kosztów dodatkowych, powstałych w wyniku wybrania przez Państwa innej formy dostawy niż najtańsza przez nas proponowana standardowa wysyłka) powinny być zwrócone bezzwłocznie i w przeciągu czternastu dni od dnia powiadomienia o woli odstąpienia od umowy. Do uregulowania należności pieniężnych używamy tej samej metody płatności, którą wybraliście Państwo podczas realizacji zamówienia, chyba że zostanie z Państwem uzgodnione wyraźnie inaczej. W tym wypadku nie ponosicie Państwo żadnych kosztów dodatkowych. Mamy prawo odmowy zwrotu pieniędzy, aż do momentu otrzymania od Państwa towaru spowrotem lub dostarczenia dowodu potwierzdającego, iż towar został wysłany do nas, w zależności od tego co nastąpi szybciej.

Towary wysyłkowe

Macie Państwo obowiązek zwrotu towarów, niezwłocznie i w każdym przypadku w przeciągu czternastu dni od dnia poinformowania nas o odstąpienu od umowy, na adres

TROTEC® sp.z o.o.& sp.K
ul. Olszynowa 9
05-090 Raszyn

Termin odstąpiena od umowy zostaje zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem okresu czternastu dni. Państwo ponosicie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Towary inne niż wysyłkowe

My odbieramy towar. Państwo ponosicie bezpośrednie koszty wysyłki zwrotnej w wysokości  xxx,xx euro.

Państwo ponosicie koszty utraty wartości towaru tylko wtedy gdy , po dokonaniu analizy towaru, okaże się, iż jego wygląd,  funkcjonalność odbiegają od norm  lub cel użytkowania był niezgodny z przeznaczonym.
Koniec warunków odstąpienia od umowy.

Koniec warunków odstąpienia od umowy 
Zamówienia na firmę: tutaj
 

Obsługa Klienta:

pon. - czw.: 8:00 - 17:30,

pt.: 8:00 - 17:00


Sklep internetowy:

+48 22 307 53 62

E-mail:

online-pl@trotec.com
Obsługa firm – oddział w Podolszynie Nowym:

+48 22 307 53 60

E-mail:

info-pl@trotec.com


Adres:

Trotec Sp. z o.o. Sp.K

ul. Olszynowa 9, Podolszyn Nowy

05-090 Raszyn